Hundetræning

Hundetræning

De sidste mange år har hundetræning i Ørre-Sinding Jagtforening indebæret træning af stående jagthunde på marken. Vi har haft rigtig mange gode hunde igennem, også hunde som har gjort sig bemærket til FUME (Fuldbrugsprøvemesterskabet). Vi har hunde der har opnået prædikatet DKJCH (Dansk Jagt Champion) og hunde som stiller på vinderklasse. Det er vi rigtig stolte af. Træningen og prøven er tilgængelig for alle interessede, nye som rutineret. Bjørn og hjælpere vil hellere end gerne give en hånd med og nogen gode råd.


Markprøvetræning

Knud Bøndergaard med hund

Markprøvetræningen starter 3. februar 2019 og sidste planlagte træningsdag er 24. Februar 2019. Der er godt med tilmeldte til træningen.
Alle foreningens arealer er stillet gratis til rådighed af lokale lodsejere og der forventes god opførsel og oprydning efter os.
Der arbejdes på at tilrettelægge på hvilke arealer vi skal komme de forskellige weekender, så vi får udnyttet det terræn vi har til rådighed bedst muligt. På den måde får vi også prøvet nye arealer af, og ser om der er noget markvildt.
Pladserne for 2019 uddeles efter først til mølle.
Kontakt Bjørn Barslund for tilmelding til markprøvetræningen på tlf. 21211366
Lokal Markprøve

1. vindere i hver klasse.

Bjørn Barslund arrangerer markprøven for stående hunde, så har du lyst til at deltage, skal du give Bjørn besked hurtigst muligt. Prøven er ikke anerkendt, men bliver bedømt af kompetente folk, hvis det ikke er muligt at skaffe to uddannede markprøvedommere.
Prøven foregår d. 3. marts 2019 på arealer i lokalområdet.
For mere information om træningen, kontakt venligst Bjørn Barslund på tlf. 21211366